Läppförstoring är en behandling där läpparna förstoras eller ges ett fylligare utseende. Detta åstadkoms med hjälp av en injektion av en ofarlig substans som inom 3-12 månader bryts ned av kroppen och försvinner. Vi använder injicering med Revolax eller Juvederm som båda är en icke-animalisk hyaluronsyra.

Substansen är helt ofarlig. I början kommer medlet att suga åt sig vätska varför man direkt efter injektionen kan se svullen ut. Svullnaden brukar vanligtvis lägga sig efter 2-3 dagar. Efter 14 dagar kan man bedöma slutresultatet. Eftersom läpparna är känsliga så ger vi bedövningssalva innan injektionen. Är man mycket känslig för nålstick så erbjuder vi tandläkarbedövning mot en extra kostnad.